Terence哥哥講解月亮圓缺天文現象
2021-07-11 17:01:17
好多小朋友都鍾意食蛋糕,不妨襯周日親子下廚,跟Roy哥哥學整健康又好味嘅蘋果合桃牛油蛋糕。大家平時有冇留意夜晚嘅天空?有冇發覺月亮晚晚都有啲唔同呢?Terence哥哥會解釋月亮出現圓缺嘅天文現象。「1分鐘挑戰」有小主持家言挑戰「乒乓三角」遊戲。
上載 觀看